Köşe Yazısı

Osmanlı Müverrihleri – XIV Mustafa Cenabî Efendi

Yazan: Arda Akıncı / 12.05.2016

Daha önce anlattığımız vakanüvisler ve devlet görevlilerinde olduğu gibi Mustafa Cenabî Efendi’nin de ailesinde devlet...

Osmanlı müverrihleri – XIII Solakzade Mehmed Hemdemî

Yazan: Arda Akıncı / 03.05.2016

Birçok Osmanlı müverrihi gibi Solakzade Mehmed Hemdemî de saraya yakın bir aileye mensuptur. Üsküp kökenli...

Osmanlı Müverrihleri – XII: Ahmed Resmî Efendi

Yazan: Arda Akıncı / 28.04.2016

Osmanlı İmparatorluğu’nun her döneminde istisnasız her dönemin en önemli şahsiyetleri pek tabii ki padişahlar olmuşlardır....

Osmanlı Müverrihleri – XI Celalzade Mustafa Çelebi

Yazan: Arda Akıncı 20.04.2016

Doğum yılı tam olarak bilinmese de kendi kaleme aldığı eserlerden yola çıkarak 1490 veya 1491 senesinde dünyaya geldiği tahmin edilen Celalzade Mustafa Çelebi, Tosyalı Kadı Celaleddin’in üç oğlunun en büyüğüdür....

Anadolu’nun Sineması – IV

Yazan: Arda Akıncı 05.04.2016

Osmanlı’nın son dönemlerinde Türkiye topraklarına sinematograf makinesi ile giren sinema, özellikle I. Dünya Savaşı sırasında gerek Osmanlı gerekse müttefikleri tarafından bir propaganda amacı olarak kullanılmıştı. Bununla birlikte, sivil sinema büyük...

I. Dünya Savaşı ve Harp Mecmuası – II

Yazan: Arda Akıncı 22.03.2016

1915 yılında Çanakkale Zaferi’nin de verdiği moral ile Osmanlı Harbiye Nazırlığı Harp Mecmuası’nı yayımlamaya başladı. Temel amacı, cephede savaşmakta olan askerlerin ve onların memleketlerinde bıraktıkları ailelerinin moralini her daim yüksek...

Köşe Yazısı / ARŞİV