Etkinlik, Haberler

Şehir Üniversitesi’nde 4. Ordu bölgesi odak noktası

Tarih Haber / 13.06.2014

İstanbul Şehir Üniversitesi, 14-15 Haziran tarihlerinde “The Syrian Lands During the Great War: The Fourth Army Region” başlıklı uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak. 4. Ordu’nun faaliyet gösterdiği bölgedeki siyasî, askerî ve toplumsal koşullara odaklanılacak konferans, beş ana konu başlığı üzerinden yürüyecek. Bunlardan ilki merkezî hükümetle olan ilişkiler. Bu bağlamda, Talha Çiçek, Cemal Paşa ve merkezî hükümet arasındaki ilişkiyi İttihat ve Terakki Cemiyeti ekseninde ele alan bir konuşma yapacak. Ahmet Tetik ise Cemal Paşa üzerinde durmaya devam edecek. Bir diğer odak noktası da Suriyelileri bir Müslüman birliği için teşvik etme ve bir araya getirme çabaları. Bu çerçevede Suriye entelijansiyasının nasıl harekete geçirilmeye çalışıldığı ve bu amaçla ne çeşit propaganda kullanıldığı üzerinde durulacak. Konferansın en ilgi çekici başlıklarından biri de Osmanlı hükümeti ve Siyonizm. Devletin bu faaliyetle ilişkileri olup olmadığı, varsa bunların ne türden ilişkiler olduğu sorgulanacak. Aynı zamanda savaş sırasındaki gıda eksikliği ve bunun için geliştirilen stratejiler de konferansta konuşulacak. Son olarak 4. Ordu bölgesinden çıkarılan Ermeniler hakkında da ayrıca bir panel düzenlenecek. Konferansa katılacak isimler arasında Ayhan Aktar, Iskhan Chiftjian, Hilmar Kaiser ve Issam Nassar bulunuyor. 

Yeni Haberler