Etkinlik, Haberler

Napoli’de Türk sanatı konuşulacak

Tarih Haber / 10.07.2014

16-18 Kasım 2015 tarihlerinde Napoli Üniversitesi tarafından 15. Uluslararası Türk Sanatı Kongresi düzenlenecek. Kongrede Türk ve İtalyan etkileşimine özel bir yer ayırılacak.

Üç temel konu başlığı altında ilerleyecek konferansta Türk sanatına ilişkin pek çok farklı konu ele alınacak. Türk sanatları ve estetiği başlığı altında Türk sanat anlayışının mimari, resim, kitap sanatları ve kumaş sanatlarına olan etkisi incelenecek. Aynı zamanda başta İtalya olmak üzere Avrupa’daki sanat koleksiyonlarında Türk parçalarının yerine değinilecek. Konferansın İtalyan ve Türk dünyasının etkileşimini ele alan kısmında diplomasi, ticaret ve sanat gibi farklı alanlarda ne tür ilişkilerin geliştiği üzerinde durulacak. Bu konuyla bağlantılı olarak İtalyan sanatında Türk imgesi de incelenecek konular arasında. Konferansın üçüncü ana başlığını ise arkeoloji ve devam eden kazı çalışmaları oluşturacak.

Yeni Haberler