Etkinlik, Haberler

Savaşın 100. yılında Macaristan’da uluslararası sempozyum

Tarih Haber / 01.07.2014

Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen akademik etkinliklere bir yenisi daha ekleniyor. 3-5 Kasım 2014 tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de “100. Yılında Birinci Dünya Savaşı” sempozyumu düzenlenecek.

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanlığı tarafından, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Macaristan’da bulunan Karoli Gaspar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek uluslararası sempozyumda Birinci Dünya Savaşı, öncesi ve sonrasıyla bütüncül bir bakış açısı içerisinde ele alınacak.

Disiplinlerarası yaklaşım

Savaşı disiplinlerarası ve yenilikçi bir bakış açısıyla incelemeyi hedefleyen sempozyumda yeni bilgi ve belgelere dayalı, döneme ilişkin birinci elden tanıklıkların yer aldığı çalışmalara ağırlık verilecek. Bu bağlamda savaş öncesinde dünyanın farklı bölgelerinde nasıl bir sosyal ve siyasal durum olduğu, savaş başladıktan sonra ne gibi dinamiklerin devreye girdiği ve savaşın çeşitli sonuçları tartışılacak.

Farklı temalarla birçok konuya değinilecek

Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu odaklı araştırma konularının ön plana çıkması beklenen sempozyum, dört ana tema üzerinden ilerleyecek. İlk tema Türkiye ve Macaristan özelinde Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin tarih yazımına ve bu alandaki gelişmelere yoğunlaşacak. İkinci tema savaştan önce Avrupa, Kafkaslar, Kuzey Afrika gibi çeşitli bölgelerdeki siyasi duruma ve yeşermekte olan milliyetçilik akımlarına ışık tutmaya çalışacak. Oldukça geniş bir kapsamı olan üçüncü tema ise Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi, savaşın cepheleri ve devletlerin geliştirdiği stratejiler gibi ana başlıkların yanı sıra savaş sırasında entelektüel ve gündelik hayat, savaş ve edebiyat gibi konulara da değinecek. Son olarak savaşın bitişi ve dünya tarihinde sahip olduğu yer ve önem, ulus-devletlerin ortaya çıkışı, azınlık meseleleri gibi başlıklar üzerinden değerlendirilecek.

Yeni Haberler