Eskimeyen Kitaplar, Eskimeyen Kitaplar, Kitap Dünyası

Upanişadlar

Hakan Arslanbenzer / 30.06.2016

Veda dininin en eski ve en önemli kutsal metni sayılıyor. Hindular Upanişadlar’ı vahiy olarak kabul ederler. Upanişadlar, Hint kutsal metni (daha doğrusu metinler toplamı) Vedalar’ın dört ana bölümünden biridir. Diğer bölümler: Samita, Brahmana ve Aranyaka. Ve dört Veda vardır: Rigveda, Yacurveda, Samaveda ve Atarvaveda. Bunlar dua-büyü ve ilahilerdir. Belli durumlarda belli vedalar okunur. Kötülüğü kovmak için bir veda, sevgilinin gönlünü çelmek için bir veda, dünyanın yaratılışını anlatan bir veda, kadınla erkeğin bir özden yaratıldığına dair bir veda ilh. Upanişadlar, vedaların tabir caizse en felsefi kısmını oluşturur. Upanişadlar’da konusu sonsuzluk, ölüm, ruh gibi soyut şeyler. Veda metinlerinin daha sonraki yüzyıllarda en etkili olmuş kısmı bunlardır. Zira bunlar diğer vedalara göre daha karmaşıktır. Upanişadlar her dörtlü veda toplamının sonuç kısmını oluşturur ve veda öğretisinin çatısını kurar bir bakıma. “Upanişad”ın anlamı “yakın oturan” olup insanın evrensel varlığa yakınlığını, diğer deyişle bilgeliği işaret eder. Upanişadlar, bu özellikleri sayesinde Hindu batıniliğinin temellerini de atmıştır denebilir.

Yeni Haberler