Etkinlik, Haberler

Eşrefoğulları Beyliği’ne detaylı bakış

Tarih Haber / 19.08.2014

İslam Tarihçileri Derneği’nin düzenlediği, yerli ve yabancı birçok akademisyenin katılacağı Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu’nun ilki 11-13 Eylül günlerinde Beyşehir’de gerçekleştirilecek.

Sempozyumun odak noktasını 13. yüzyıl sonu 14. yüzyıl başında Beyşehir’de hüküm süren Eşrefoğulları Beyliği oluşturacak. Sempozyumun ilk günü Anadolu beylikleri dönemine dair konuşmalar yapılacak. Daha sonra Eşrefoğulları Beyliği’nin diğer beylikler arasındaki yeri ve önemi, aynı zamanda dönemin siyaset ve diplomasisini şekillendirmede üstlendiği rol üzerinde durulacak. Eşrefoğulları’nın Moğollarla olan ilişkileri de sempozyumda tartışılacak konular arasında. Bunun dışında, beyliğin başta Fransız menşeli olmak üzere yabancı kaynaklarda nasıl yer aldığı da sempozyum konuları dahilinde.

Kültürel miras vurgusu

Eşrefoğulları’ndan günümüze ulaşabilen kültürel miras ise sempozyumun bir başka önemli ana başlığı. Bu bağlamda, başta camiler olmak üzere Eşrefoğulları Beyliği döneminde verilen mimari eserler ile çini gibi boyama sanatı eserleri sempozyumda tanıtılacak. Bu eserlerin korunmasında karşılaşılan güçlükler ve restorasyon çalışmalarında izlenen program da katılımcılarla paylaşılacak.

Yeni Haberler