Etkinlik, Haberler

Osmanlı’da işçi sınıfı konulu konferans

Tarih Haber / 06.02.2015

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Tarih Vakfı ve Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı’nın (TÜSTAV) ortak girişimleriyle bu yıl ikincisi düzenlenecek emek tarihi konferansları dizisinin konusu, “Osmanlı’da İşçi Sınıfının Oluşumu” olarak belirlendi.

17-18 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek konferansın çağrısı, bahsi geçen kurumların internet sayfasında yayımlandı. İşçi sınıfının oluşumu sorunsalını Osmanlı tarih yazıcılığının gündemine taşıma, Osmanlı İmparatorluğu tarihini ve bunun başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu ve Balkanlar’da kurulan ulus devletlere bıraktığı mirası aşağıdan tarih perspektifiyle yeniden düşünme, Osmanlı İmparatorluğu emek ve işçi sınıfı tarihçiliğinde şimdiye kadar ortaya çıkan bilgi birikimini eleştirel bir çerçevede ele alma amaçları taşıyan konferansın dili Türkçe olacak.

Emek tarihi konferansları dizisinin ilki Kasım 2013’te İstanbul’da düzenlenmiş, “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında, Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları” konusunu ele almıştı.

Yeni Haberler