Haberler

En eski Mushaflar yayımlandı

Tarih Haber / 14.07.2015

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) uzun süren bir çalışma sürecinin ardından dünyanın çeşitli noktalarındaki önemli kütüphane ve müzelerde yer alan ve Hicri ilk yüzyıla ait en eski Kuran-ı Kerim nüshalarını yayımladı. IRCICA Genel Direktörü Halit Eren, “kufi” ve “hicazi” hatlarla yazılmış, harekesi olmayan Mushafların eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç tarafından eldeki diğer örneklerle karşılaştırıldığını belirtti. Eren, Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan ve Hz. Osman’ın bir araya getirdiği Kuran nüshasının tıpkıbasımını gerçekleştirdiklerini bildirerek şunları söyledi: “Topkapı Mushafı’nı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile inceledik ve yayınladık. Ancak, çok arzu ettiğimiz halde karbon testini yaptıramadık. Kahire’de Meşhedü’l-Hüseyni’de saklanan, bilahare Vakıflar Bakanlığı Yazma Eserler Kütüphanesi’ne nakledilen büyük boy Mushaf’ı temin etmek de hiç kolay olmadı. Bunların yanında, Yemen Sana’da bulunan ve Hz. Ali’ye nispet edilen Mushaf’ı temin etme girişiminde bulunduk. Yemen eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Salihi ile bizzat görüşerek Mushaf’ın nüshasını temin ettik. Paris, Londra ve Tübingen’de bulunan Mushaf parçalarını topladık. Bu Mushaflar üzerinde de çalışıyoruz. Hicri ilk yüzyıla ait Mukaddes kitabımızın ilk nüshaları olması ve Kuran-ı Kerim’de hiçbir tahrifat olmadığını bir kez daha kanıtlamasının yanı sıra Mushafların kağıt, cilt, hat gibi sanatsal bakımdan da tarihi öneme sahipler.”

Yeni Haberler