Etkinlik, Gündem

Osmanlı araştırmacıları Sakarya’da bir araya gelecek

Tarih Haber / 26.01.2015

Sakarya Üniversitesi Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, 14-17 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi’ne hazırlanıyor.

Nihai programı gönderilen özetlerin incelenmesi ve seçilenlerin 15 Şubat’ta duyurulmasından sonra belirlenecek olan kongre kapsamında Osmanlı Devleti’nin kurulduğu ve genişlediği coğrafi alan ile Osmanlı halklarının etnik ve dinî çeşitliliğinden hareketle hem bu unsurların bir incelemesi yapılacak hem de Osmanlı’dan sonra bu unsurların nasıl değişip dönüştüğü güncel gelişmelerle bir arada ele alınacak.

Osmanlı tarihi üzerine çalışan uluslararası araştırmacıları bir araya getirecek kongre, Osmanlı’nın hüküm sürdüğü dönemle ilgili tespitler sunmayı ve Osmanlı coğrafyası toplulukları arasındaki günümüz dinamiklerine ışık tutmayı amaçlıyor. Kongrede irdelenecek ana başlıklardan bazıları din ve toplum, siyaset ve hukuk, ekonomi, ordu ve savaş, uluslararası ilişkiler ve diplomasi, kültür ve sanat, bilim, teknoloji ve düşünce, eğitim, sağlık.

“Osmanlı tarihine bakmak kaçınılmaz”

 Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Bilgin kongrenin Osmanlı araştırmalarına yön verecek bir platform olacağını ifade ederken “İmparatorluğun yıkılmasından yüz yıllık bir süre geçmesine ve hakim olduğu topraklar üzerinde otuza yakın ulus-devlet kurulmuş olmasına rağmen bu coğrafyadaki siyasi gerilimler, kimlik çatışmaları, mezhep kavgaları bütün sıcaklığıyla devam ediyor. Bu da kaçınılmaz bir biçimde içinde barındırdığı farklı etnik ve dinsel yapılarla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun altı yüz yıllık bir barış ortamını nasıl sağladığını bir kez daha gözden geçirmeyi zorunlu kılıyor” dedi. Bilgin, güncel dinamikleri anlamak için Osmanlı tarihine bakmanın kaçınılmaz olduğunu vurgularken Osmanlı araştırmalarının Batı merkezli bir tarihçilik anlayışıyla başladığını dile getirdi ve bunun Osmanlı’nın kendine özgü yapısının ortaya çıkmasının önünde bir engel olduğunu ifade etti.

Sözlerini “Bu kongre ile Osmanlı bakayası toplumların aralarındaki tarihsel birlikteliklerin farkına varmalarını sağlayacak bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılacak” şeklinde sürdüren Arif Bilgin, kongrenin ilerleyen senelerde farklı ülkelerde düzenlenmesinin planlandığını belirtti.

Yeni Haberler