Etkinlik

Kanada’da Müslüman toplumların dönüşümü konuşulacak

Tarih Haber / 03.03.2015

Ontario’daki Queens Üniversitesi’nde 13-14 Mart günlerinde “Islamism and Post-Islamism: Religious and Political Transformations in Muslim Societies” başlıklı bir konferans düzenlenecek.

Konferansın ilk gününde düzenlenecek birinci panelde “modern zamanlarda İslam hukuku”, “Arap Baharı sonrası değişimin politik dengeleri” gibi konu başlıkları irdelenecek. İkinci panel ise tamamen vaka çalışmalarına ayrıldı. Bu bağlamda İran, Kırgızistan, Nijerya ve Senegal örnekleri incelenecek. İlk günün üçüncü panelinde Türkiye üzerinde ayrıca durulacak. Bu panel boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde İslamcılık ve Türkiye’de dinlerarası diyalog konuları irdelenecek. Dördüncü panelde kendisinden önce gelen panelin devamı niteliğinde olacak ve tartışmalar Türkiye üzerinden yürüyecek. Son panel ise “Arap Baharı, İslamcılar ve Sosyal Hareketler” başlığı taşıyor.

Konferansın ikinci günü cinsiyet konusuna değinen bir panelle açılacak. Bunu Selefilik üzerine bir panel izleyecek. Entelektüel tarih, edebiyat ve sanat alanlarına yoğunlaşacak panelden sonra ise ilk günkü vaka çalışmalarının bir benzeri olarak Güney ve Doğu Asya özelinde konular irdelenecek.

Konferans, “Siyasi İslam’ın Evrimini Yeniden Gözden Geçirmek” başlıklı bir panelle sona erecek.

Yeni Haberler