Haberler

Türkiye’nin göç tarihi kitap oldu

Tarih Haber / 29.07.2015

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları arasından çıkan “Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler” adlı kitap Türkiye tarihinde önemli yer tutan göç olgusunu ve bunun toplumsal hayata etkilerini kapsamlı şekilde masaya yatırıyor. Prof. Dr. Ayhan Kaya ve Doç. Dr. M. Murat Erdoğan’ın derlediği kitapta yaklaşık yedi asırlık süreçte çeşitli nedenlerle yurtlarını terk edip Anadolu’ya göçen Romanlar, Çerkesler, Afrikalılar, Kırım Tatarları, Iraklılar, Suriyeliler gibi pek çok halkın göç macerasına ışık tutuluyor.

Yeni Haberler