Haberler

Temo, İttihad-i Osmani’nin kuruluşunu anlatıyor

Tarih Haber / 02.06.2015

ibrahim-temo-daktilo-a

“Aziz vatanın bugünkü hali ve tarz-ı idaresiyle izmihlale uğrayacağına kani” olan dört Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane öğrencisi, “bu tehlikenin ref’i için” 2 Haziran 1889’da faaliyete geçmiş ve bir gün sonra İttihad-i Osmani Cemiyeti’ni kurmuşlardır. Tıbbiye’de yaygın olan Darvinist ve biyolojik materyalist görüşlerin etkisi altında bulunan İbrahim Temo’nun öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler arasında Diyarbekirli İshak Sukuti, Çerkez Mehmed Reşid ve Arapkirli Abdullah Cevdet de bulunmaktadır. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne dönüşecek olması itibarıyla literatürde kendine daimi bir yer bulan İttihad-i Osmani Cemiyeti’nin kuruluşu, örgütün İstanbul-Merkez Şubesi’nin bir numaralı üyesi İbrahim Temo tarafından hatıratında ele alınmıştır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Arşivi’nde bulunan daktilo metinden ilgili kısmı görmek için lütfen fotoğrafa tıklayınız.

Yeni Haberler