Kitap Dünyası, Kitap Tanıtımı

“Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik” yayımlandı

Tarih Haber / 08.05.2015

İsmail E. Erünsal’ın 30 yıldır üzerinde çalıştığı Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik isimli Timaş Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap 2008 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından basılan Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri isimli eserin ikinci baskısı. Yeni baskıda vakıf kütüphaneleriyle ilgili 100’e yakın yeni vakfiye eklenmiş, ilgili literatür güncellenmiş. Giriş bölümü ile İki ana bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinin tarih içindeki seyri anlatılıyor. İkinci bölüm ise Vakıf Kütüphanelerinin teşkilatlanmasına ayrılmış. Girişte ise daha eski tarihlere gidilerek Osmanlılara kadar Ortaçağ İslâm dünyasında ortaya çıkmış olan kütüphaneler, genellikle bu konuda yapılan araştırmalardan yararlanılarak belirli bir düzen içinde sıralanıyor. Kitap, vakıf senetleri, maaş defterleri, muhasebe cetvelleri gibi birinci el belgelerin Başbakanlık Arşivi ve Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi başta olmak üzere birçok arşivden gün yüzüne çıkarılmasıyla meydana getirilmiş.

Yeni Haberler