Haberler

İzmir’de 188 yıllık kütüphane

Tarih Haber / 20.07.2015

İzmir’in Tire ilçesinde 1827 yılında Necip Paşa tarafından yaptırılan kütüphane, koleksiyonundaki nadide eserlerle yılda ortalama 4 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Sultan II. Mahmud döneminde sarayda önemli görevlerde bulunmuş Necip Paşa’nın şahsi kitaplığından bağışladığı eserlerin önemli bir yer tuttuğu kütüphanedeki en eski eser İbni Sina’nın Hicri 555 tarihli İşarat kitabı. Bunun yanı sıra İbrahim Müteferrika tarafından basılan ilk matbu eserlerden Katip Çelebi’nin Cihannüma’sı, İbn-i Arabi’nin Şecere-i Numaniye’si, İbn-i Melek’in kendi el yazması Şerh-i Menar’ı, Şeyh Bedreddin’in Cami’u’l-Fusuleyn’i, yazma Kur’an-ı Kerimler, tıp, astronomi, matematik, felsefe, mantık, coğrafya kitapları da Necip Paşa Kütüphanesi’nin önemini gözler önüne seriyor. Kütüphane koleksiyonundaki 11 bin 702 eserden 156’sı el yazması, yaklaşık 2 bin 500 tanesi ise eski Türkçe matbu kitaplar. Kare biçimli tek alandan oluşan ve üzeri tek kubbeyle örtülmüş yapı da kitapların nemden korunması için çeşitli tedbirler alınarak inşa edilmiş. Günümüzde de kitapları böceklerden korumak için yılda iki kez ilaçlama yapılıyor.

Yeni Haberler