Haberler

İki eser daha ait olduğu topraklara döndü

Tarih Haber / 02.07.2015

Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi’ndeki yerinden çalınan 111 el yazması eserden ikisi Türkiye’ye getirildi. “İnterpol Çalıntı Eser Veri Tabanı”na kaydettirilerek izi sürülen Fahreddin el-Razi’nin “Lubab el İşaret ve’t-Tenbihat” ve Yakub es-Sekkaki’nin “Miftahu’l Ulum” adlı iki el yazması eserim Pennsylvania Üniversitesi Schoenberg Koleksiyonu’nda olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleri sonucu eserler Türkiye’ye getirilerek Ankara Etnografya Müzesi’nde muhafaza altına alındı. Arapça el yazmalarından “Lubab el İşaret ve’t-Tenbihat”, Fahreddin el Razi’nin felsefe ve kelam üzerine yazdığı kitap, “Miftahu’l Ulum” ise Yakub es-Sekkaki’nin yazdığı ve Behzat bin Ali tarafından kopyalanmış bir gramer kitabıdır.

Yeni Haberler