Haberler

İçişleri Bakanlığı’nın tarihi kitap oldu

Tarih Haber / 11.08.2015

İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM) ve Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Türk devlet geleneğinde adı konulmadan önce bile önemli bir konumda bulunan içişleri teşkilatının tarihini ele alan iki kitap yayımladı. “Dahiliye Nezareti Tarihi” adlı ilk kitapta Osmanlı Devleti döneminde, 1836 yılında ihdas edilen Dahiliye Nezareti’nin kuruluş öncesi sürecinden 1922 yılına kadar geçen dönem ele alınıyor. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün yazdığı eserde arşiv belgeleri ve orijinal kaynaklardan yararlanılıyor. Prof. Dr. Mehmet Çelik’in editörlüğünde hazırlanan ve 7 yazarın imzasını taşıyan “İçişleri Bakanlığı Tarihi” adını taşıyan ikinci kitap ise 1920-2014 arasında İçişleri Bakanlığı’nın tarihine ışık tutuyor.

Yeni Haberler