Haberler

Balkan Konferansı’nın dördüncüsü düzenleniyor

Tarih Haber / 25.08.2014

İstanbul Üniversitesi, 15-18 Ekim’de IV. Uluslararası Balkan Konferansı’nı düzenleyecek. Konferansın odak noktasını Türkiye-Romanya ilişkileri oluşturacak.

Bükreş Üniversitesi’yle ortak düzenlenecek konferansta iki ülke ilişkileri tarihsel, toplumsal ve kültürel boyutlarda ele alınırken ilişkilerin Balkanlar coğrafyasında yarattığı etkiler üzerinde durulacak. Konferansın bölgenin tarihsel bir analizini sunmanın yanı sıra bu yolla gelecekte tesis edilmesi muhtemel ilişkilere de zemin hazırlaması amaçlanıyor.

Tarih boyunca Türkiye-Romanya ilişkileri

Konferansta öncelikli olarak Türklerin Balkanlar’a gelişi, Balkan halklarıyla olan ilk etkileşimleri, bölgedeki beylikler ve bunların yöneticileri konuşulacak. Buna Sınır, sınır güvenliği ve sınır bölgesi ilişkileri de konferansta ele alınacak konular arasında yer alıyor. İkili ilişkilerin ötesinde 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Boğazlar sorunu da tartışılacak. İki ülkenin İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve sonrasındaki ilişkilerinin yanı sıra Avrupa Birliği yolculukları konuşulacak.

Kültürel etkileşim de konuşulacak, ticari ilişkiler de

Kültürel ve toplumsal etkileşim, konferansta üzerinde en çok yoğunlaşılacak konular arasında bulunuyor. Bu kapsamda iki toplumun kültürel alışverişi ile ortak edebiyat ve sanat çalışmaları incelenecek. Ayrıca iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ile Romanya’daki Türk girişimciliği de tartışılacak konular arasında.

Yeni Haberler