Gündem

Türkiye kitap şifahanesine kavuşuyor

Tarih Haber / 24.06.2014

Türkiye’de yazma eserler, bilim ve sanat dünyasının birincil kaynaklarını teşkil ediyor. Hem yazınsal hem de tarihî bakımından büyük önem taşıyan ve din, dil, felsefe, coğrafya, astroloji, fen bilimleri gibi alanlarda temel bilgiler barındıran bu eserler için, Kültür ve turizm Bakanlığı’nın başlattığı çalışma ile adeta zaman duracak. Bakanlığın Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nca hazırlanan projeyle, yüzlerce yıllık Kur’an-ı Kerim’ler, kitaplar, cönkler ve seyahatnameler Süleymaniye’de şifa bulacak.

En eskileri 10. yüzyıla tarihlenen ve sayıları 300 bini bulduğu tahmin edilen yazma eserler, Bakanlığa bağlı kütüphane, müze ve üniversitelerde, resmî/özel kurum ve kuruluşlar ile özel koleksiyoncularda bulunuyor.

Çalışma 170 bin cilt eserin restore edilmesiyle başlayacak

Eskiden Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde kısıtlı olanakla yapılan restorasyon çalışmaları, artık Süleymaniye Kitap Şifahanesi’nde yürütülecek. Şifahanede laboratuvarlar, restorasyon atölyeleri, temizleme ile belgeleme odaları bulunacak. Tüm odalara girişler sıkı kontroller ve güvenli giriş sistemi uygulanması ile yapılacak.
Kitap restorasyonuyla ilgili eğitim almış uzmanların çalışacağı şifahanede, öncelikle kütüphanelerdeki 170 bin cilt eser sırayla onarılacak. Uzmanlar öncelikle kütüphanelerdeki yazmaları tasnif edecek, ardından restore edilecek eserleri ve çalışma takvimini belirleyecek.

İslami el yazmaların konservasyonu konusunda Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmalar, sistemli ve bilimsel temellere dayandırılarak dünya standartlarına ulaştırılacak. Öncelik Bakanlığın korumasındaki yazma eserlere verilecek ama bu hizmetlerden üniversiteler ve şahıslar da yararlanabilecek. Türkiye ile sınırlı kalmayıp yurt dışından gelen taleplere de cevap vermesi planlanan şifahane, nisan sonunda hizmete açılacak.

Yeni Haberler