Gündem

Kral ve tarihçi anlatılarına karşılaştırmalı bakış

Tarih Haber / 25.08.2014

18-22 Ağustos günlerinde Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen IV. Dünya Orta Doğu Çalışmaları Kongresi (WOCMES) kapsamında son derece ilginç sunumlar yapıldı. Bunlardan biri de Seda Erkoç’un tarih yazımı, toplumsal algı ve Türk imgesi başlıklarını bir araya getiren sunumuydu. Erkoç, iki farklı tarih anlatısı üzerinden 16. yüzyıldaki Türk-Hıristiyan ilişkilerine ışık tuttu ve şaşırtıcı gerçekler ortaya koydu.

1571’de Osmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında gerçekleşen ve Osmanlı’nın yenilgisiyle sonuçlanan İnebahtı Deniz Muharebesi’nin tarihçi Richard Knolles’in kitabında ve Kral I. James’in kaleme aldığı bir şiirde nasıl aktarıldığını inceleyen Seda Erkoç, iki anlatının karşılaştırmalı bir okumasını yaparak Hıristiyan dünyasının Osmanlı Devleti’ne bakış açısı ve dönemin Türk imgesi üzerine çözümlemeler sundu. Erkoç’un sunumuna göre, iki metnin de ortak özelliği son derece başat ve belirleyici bir unsur olan Hıristiyan-Müslüman çatışmasını temele alması, argümanlarını bu unsur üzerine dayandırması ve böylece halihazırda son derece yaygın olan ve olumsuz nitelikler taşıyan Türk imgesini güçlendirmesiydi.

Tek görüş hakim değildi

Erkoç’un sunumunda ortaya koyduğu bir başka sonuç ise oldukça ilgi çekici. Metinlerin yukarıda bahsedilen özelliklerine rağmen daha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulduklarında yekpare bir Türk karşıtı tavır olmadığını gösterdiklerini savunan Erkoç, metinlerin detaylı analizinin okuyucuların tamamının Osmanlı’ya düşman bir tavır içinde olmadıkları, doğrudan Haçlı ideolojisini benimsedikleri gibi bir çıkarım yapılamayacağını gösterdiğini ifade etti. Erkoç’un sunumu, Batı’daki görüş farklılıklarını ve çeşitli algı boyutlarını ifade etmesi ve bunu iki edebi metin üzerinden yapması bakımından son derece ilgi gördü.

Yeni Haberler