Haberler

Tahrir defterleri yeniden basılacak

Tarih Haber / 26.10.2015

Osmanlı Devleti’nin askerî, idari, mali işlerinin yanı sıra nüfus ve arazi kayıtlarının da bir araya getirildiği tahrir defterleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı tarafında kitaplaştırılarak araştırmacılara sunulacak. Osmanlı’nın egemenlik kurduğu, Suriye, Irak, Lübnan, Libya, Kıbrıs, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Macaristan, Makedonya, Bosna-Hersek, Filistin, İsrail, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya ve Ürdün gibi ülkelerin tarihine eğilmek için de önemli birer kaynak niteliğindeki 247 adet tahrir defteri bir bilim kurulu tarafından düzenleniyor. Defterlerin 100’er adet basılması planlanıyor.

Yeni Haberler