Kitap Dünyası, Kitap Tanıtımı

Osmanlı’nın çiçekleri Şükûfenâme’de dile geliyor

Tarih Haber / 21.09.2015

Araştırmacı yazar Dr. Seyit Ali Kahraman, Osmanlı Devleti’ndeki çiçekçilik sanatı ve tarihinin en önemli sekiz yazma eserini Şükûfenâme adlı kitapta bir araya getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin desteğiyle yayımlanan kitapta el yazmaları ilk kez orijinal diliyle okuyucuya sunuldu.

Özellikle 16. yüzyılda altın çağını yaşayan Osmanlı bahçe ve çiçek kültürünün anlatıldığı “Şükûfenâme-i Ali Çelebi, Ubeydullah Efendi Şükûfenâmesi, Lâlezarî Mehmed Efendi Şükûfenâmesi, Şükûfenâme, Defter-i Lâlezar-ı İstanbul, Takvimü’l-kibâr min Mi’yâri’l-ezhâr, Karanfil Risalesi, Revnak-ı Bostan” adlı sekiz yazma eser, kitapta tarihî belgelerle birlikte veriliyor. Şükûfenâme, İstanbul’a getirilen ilk lale soğanının hikayesi, Osmanlı döneminde bin altına satılan lale soğanları gibi ilginç anekdotlar; çiçek yetiştiriciliği üzerine makaleler; el yazmalarında geçen çiçeklerin dizini ve çiçek yetiştiriciliğine dair bir sözlükten meydana geliyor.

Yeni Haberler