Haberler

Marmara Üniversitesi’nden tarihî proje

Tarih Haber / 28.05.2015

Marmara Üniversitesi, 1915 Olayları’nın 100. Yılında, Türk-Ermeni ilişkilerini serinkanlılıkla ele alan bilimsel bir projeyi hayata geçirdi. Konuyla ilgilenen 60’ın üzerinde bilim insanı ve araştırmacıdan talep edilen makaleler Türkçe, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç dilde http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/ sitesinde yayımlanmaya başladı.

Sitede projenin amacı şöyle dile getirildi: “Amacımız, olaylardan 100 yıl sonra hiç değilse yüz makale ile de olsa iki toplumun hatıralarını yad ederek, tarihin şahitliğine müracaat etmektir. Bu projede propagandacıların değil, tarihçilerin çalışmalarına yer vermeyi esas aldık. Hedefimiz yaşananları adil bir terazide tartmaktır. Çağrımızı kabul eden tarihçilerden ve bilim adamlarından gelen yazıları belli kategorilere ayırarak okuyucularımıza sunduk. Yazılar hiç bir şekilde, ön bir tanımlamaya veya bir tercihe bağlı olarak toplanmadı. Tarafımıza ulaşan yazılardan teknik nedenler ile kabul edilmeyenleri hariç, hiçbir seçime tâbi tutmadan hemen hepsini yayımlayarak bu konudaki mevcut birikimi ortaya koymaya çalıştık. Elbette yaptığımız bu çalışma tamamlanmış değildir. Konu birçok yönleri ile hala aydınlatılmaya muhtaçtır. Bu yüzden bundan sonra da gelen yazıları sitemize ilave etmeye devam edeceğiz. Bizler bu proje ile tarafları fotoğrafın tamamını görmeye ve tarih ile yüzleşmeye davet ediyoruz.”

Sitede, 100’ün üzerinde makale şu başlıklar altında yer alıyor:

  • Türklerin ve Ermenilerin Ortak Yaşama Tecrübesi
  • Osmanlı Coğrafyasında Ermenilerin Demografik Yapısı
  • Anadolu’da Huzursuzluklar: Eylemler ve Anarşi
  • Ermeniler ve Uluslararası Sistem: Çözüm Arayışları
  • Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarih Yazımı
  • Sevk ve İskan: Soykırım Söylemleri
  • Yargılamalar ve Uluslararası Hukuk
  • Toplumda ve Bürokraside Ermeniler
  • Ermeni Diasporası
  • Kilise, Kimlik ve Toplumsal Yapı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projede, makalelerin yanında konunun takibini kolaylaştıracak bir kronoloji ile zengin görsel malzemeler yer alıyor.

Yeni Haberler