Etkinlik

Makedon tarih yazımı konferansı düzenlendi

Tarih Haber / 06.11.2015

Balkan Araştırma Enstitüsü’nün düzenlendiği “Makedon Tarih Yazımında Osmanlı Dönemi” başlıklı konferans, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Programın konuşmacılarından Üsküp St. Kiril ve Metodiy Üniversitesi Milli Tarih Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Dragi Gjorgiev, Makedonya’da Osmanlı dönemini inceleyen tarihçilerin ikiye ayrıldığını belirtti. İlk grubun Osmanlı Devleti’nin sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerine eğildiğini ve bu açıdan tarihi objektif biçimde aktardıklarını ifade eden Gjorgiev, ikinci grubun Osmanlı Dönemi’nde yaşanan isyan ve toplumsal hareketlere yönelerek tarihi yanlı olarak aktardıklarını söyledi. Gjorgiev, konuşmasında Osmanlı’nın tebaaya sağladığı kültürel hak ve özgürlüklerin tarih kitaplarında göz ardı edildiği vurgusunu yaptı.

Yeni Haberler