Diğer Haberler, Etkinlik

Kolluk tarihi sempozyumu düzenleniyor

Tarih Haber / 07.07.2015

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi Müdürlüğü, “Türk Polis Tarihinin Kökenleri” başlığıyla I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu’nu düzenleyecek. 15-17 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya’da yapılacak sempozyumun konuları şöyle belirlendi:

Orta Asya Türk Devletleri’nde Kolluk Teşkilatı ve Görevlileri

Türk-İslam Devletleri’nde Kolluk Teşkilatı ve Görevlileri

Osmanlı Devleti’nde Kolluk Teşkilatı ve Görevlileri

Osmanlı Şehirlerinin Güvenliği

Osmanlı Devleti’nde Zaptiye Nezareti

Osmanlı Devleti’nde Zabıtalar ve Bekçiler

Modernleşme Sürecinde Osmanlı Polisi

Osmanlı Polis Kanunnamesi ve Karakolları

Osmanlı Polis Eğitimi, Mektepleri ve Tedrisatı

Savaş Yıllarında Cephe Gerisinde Polis

Tarihi Süreç İçerisinde Kolluk Kıyafetleri ve Aksesuarları

Osmanlı Polisinin Silah ve Teknolojiyle İlişkileri

Osmanlı Süreli Yayınlarında Polis ve Kültürü

Milli Mücadele’de Osmanlı Polisi

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Polis Teşkilatı (1923-1938)

Türk Edebiyatında Polisiye Romanlar ve Polis İmgesi

Ayrıntılı bilgi için:

http://www.pa.edu.tr/Default.aspx?page=HaberAyrintilar&GUID=52302fb7-7e8c-4232-bd71-36908428a008

Yeni Haberler