Kitap Dünyası

Buzdan Kılıçlar

Hakan Arslanbenzer / 04.09.2015

İyi incelendiğinde yazarın en başarılı romanı olduğu ortaya çıkan, fakat her ne hikmetse diğer kitaplarının gölgesinden kurtulup yerini bulamayan Buzdan Kılıçlar, Latife Tekin’in bize göre en fazla yaşayan kitabı. Yani yazıldığı günlerde olduğu kadar bugün de geçerliğini koruyan bir toplumsal gözlem ve yorum. Türk toplumunun ne olduğunu ve nereye yöneldiğini en yakından anlatan kitaplar arasında… Sevgili Arsız Ölüm, Latin Amerikan romanları modasına, “büyülü gerçekçilik” akımına uyduğu için geniş övgüler almış ve tıpkı Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı gibi çoğunlukla olduğundan başka türlü değerlendirilerek kültleştirilmiş bir kitap. Gece Dersleri, kitap kalitesinden çok sol içi meselelerle alakalı olduğundan adı vurgulanmış bir kitap. Berci Kristin Çöp Masalları da postmodern büyükşehir-kenar mahalle folklorizmine hitap ediyor göründüğü için, üzerinde duruluyor. Olan bu arada yazarın şaheseri olan Buzdan Kılıçlar’a oluyor. Gerek dilde üslup, konuda bütünlük gerekse yazarın siyasi duruşu ve anlattığı insanlara yaklaşımı itibariyle Latife Tekin’in en cesur kitabı Buzdan Kılıçlar’dır. Kitabın hak ettiği ilgiyi görememesinin hikmeti, hitap edebileceği kesimle buluşamamış olmasında yatar. Latife Tekin, bu kitabın “İslami bir yayınevi” tarafından basılmasını istemiş, ama olmamış. Bunu da biz söylemiş olalım.

Yeni Haberler