Etkinlik

Amsterdam’da Doğu Akdeniz kongresi

Tarih Haber / 09.10.2015

“Geçmiş ve Günümüzün Doğu Akdeniz Toplumlarında Kıyafet ve Kimlik Politikası” konferansı, 24-26 Mart 2016 tarihlerinde Amsterdam’da bulunan Allard Pierson Müzesi’nde düzenlenecek. Özet gönderimi için son tarih 16 Kasım 2015. Bildiri özetlerinin gönderileceği adresler ise şunlar: rosita.damora@unisalento.it ve c.t.rooijakkers@vu.nl

Disiplinlerarası ve karşılaştırmalı yaklaşımın benimseneceği uluslararası sempozyumda kimlik ve kıyafet arasındaki etkileşim İslam toplulukları merkez alınarak değerlendirilecek. Konferansta tartışılması planlanan konuların genel başlıklarından bazıları şu şekilde:

  • Giyimin topluluk sınırlarını somutlaştırma ve sorgulamadaki yeri ve kesişen kimliklerin giyim tercihlerine etkileri
  • Giyimin görsel ve yazılı kaynaklardaki temsili
  • Geçici veya çoklu kimliklerin (din değiştirme, göç vb. durumlar) ifadesinde giyimin rolü
  • Doğu ve Batı arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağlantıların giyime etkisi

Yeni Haberler