Diğer Haberler, Haberler

“Vakanüvis” yayın hayatına başlıyor

Tarih Haber / 18.12.2015

Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi’nin Mart 2016’da yayımlanacağı duyuruldu. Prof. Dr. Mehmet Alpargu’nun misafir editörlüğünde yayın hayatına başlayacak dergi ASOS Index ve AcademicKeys gibi uluslararası alan indeksleri tarafından taranacak. Dergiye tarih ve tarihle ilişkili tüm alanlardan akademik yayınlar kabul edilecek. Editör Kurulu Doç. Dr. Serkan YAZICI, Doç. Dr. M. Bilal ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Michael TALBOT ve Yrd. Doç. Dr. Tufan TURAN’dan oluşan dergiyle ilgili bilgilere buradan ulaşılabilir.

Yeni Haberler