Haberler, Kitap Dünyası

Osmanlı Felsefe Çalışmaları külliyatı genişliyor

Tarih Haber / 13.05.2015

Ali Utku’nun editörlüğünde hazırlanan Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisine bu yıl on yeni kitap daha eklendi. Dizi, Osmanlı döneminde yapılan felsefi çalışmaların günümüze ışık tutmasını amaçlıyor. Batının bilim ve felsefe temelli yükselişi karşısında Türk-İslam düşüncesinin içine düştüğü şaşkınlığın izlerini sürmek ve geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmak için ortaya çıkmasına ihtiyaç duyulan çeviri ve telif eserler bu dizide bir araya getiriliyor.

Ali Suavi’den, Ahmed Midhat’a, Baha Tevfik’ten Ahmed Nebil’e, Beşir Fuad’dan Rıza Tevfik’e, Abdullah Cevdet’ten İbrahim Edhem Mesut Dirvana’ya modern Batı felsefesi ile temasa geçen ilk Türk düşünürlerinin zihin macerasını ortaya koyan dizide, sadeleştirilmiş metinler ile önsöz, sonsöz gibi açıklayıcı yazılara da yer veriliyor. 41. Kitabına ulaşan dizi kapsamında bu yıl içinde Baha Tevfik’ten üç kitap yayımlandı: Muhtasar Felsefe, Felsefe-i Edebiyat  ve Şair Celîs ve Feninizm Alem-i Nisvan. Yine bu yıl piyasaya sunulan diğer kitaplar ise şunlar:

Abdullah Cevdet-Dilmestî-i Mevlânâ, İsmail Fenni Ertuğrul-Lûgatçe-i Felsefe, Rızaeddin Bin Fahreddin-İbn Rüşd, Yusuf Kemal-Gâyetüt-Beyân fî Hakîkatit’il İnsân yâhûd ‘İlm-i Ahvâl-i Rûh, Rifat bin Mehmed Emin-İlm-i Ahvâl-i Rûh ve Usûl-i Tefekkür, Voltaire-Alzire, Harputîzade Hacı Mustafa Efendi-Red ve İspat, Ernest Heckel-Nesl-i Beşer.

Yeni Haberler