Gündem

Osmanlı Devleti’nin dış ilişkilerine ışık tutuluyor

Tarih Haber / 17.07.2014

Köklü yayınevi Brill, Osmanlı tarihi ve Osmanlı’nın diğer ülkelerle olan etkileşimleri konusunda yeni bilgiler sunacak bir kitap yayımlıyor.

1683 yılında Hollanda’nın Leiden şehrinde kurulan Brill yayınevi, temmuz ayının ortasından itibaren satışta olacak Well-Connected Domains: Towards an Entangled Ottoman History isimli kitabı yayımlıyor. Suraiya N. Faroqhi, Viorel Panaite, Sotirios Dimitriadis, Maximilian Hartmuth, Aylin Koçunyan gibi akademisyenlerin makalelerinin derlendiği kitabın editörlüğünü Paris’teki Alman Tarih Enstitüsü’nden Pascal Firges, Almanya Heidelberg Üniversitesi’nden Tobias Graf ile Christian Roth ve Hacettepe Üniversitesi’nden Gülay Tulasoğlu yaptı.

“Kayıtsız Osmanlı” imajına karşı çıkılıyor

Yer verdiği makaleler ile Osmanlı Devleti’ne ilişkin birtakım önyargıları kırmayı hedefleyen yeni yayının öncelikli amacı uzun bir süre boyunca dış ülkelerde olup bitenlere ilgisiz ve kayıtsız kalan bir devlet gibi gösterilen Osmanlı’nın aslında son derece farklı bir tutum benimsediğini ortaya koymak. Ticaret, savaşlar, diplomasi gibi farklı süreçlerin yanında kişisel ilişkiler, göçler ve entelektüel alışveriş yoluyla Osmanlı’nın çevresiyle yoğun bir etkileşim içinde olduğunu göstermeye çalışan kitap, yeni yaklaşımlar sunarken gelecekteki çalışmalara da ilham vermeyi amaçlıyor.

Üç ana başlık altında irdeleniyor

Kitap, üç ana bölümden oluşuyor. Bunlardan ilki “Doğu Akdeniz’de Ticaret, Savaş ve Diplomasi”. Bu bölümde Doğu ve Batı arasındaki ticaret ilişkilerini, Osmanlı’nın Akdeniz’de yürüttüğü diplomasi stratejilerini ve İngiltere ve Fransa gibi devletlerin bölgede ne tür faaliyetlerde bulunduğunu irdeleyen makalelere yer veriliyor. “Kimlik Oluşturulması ve Yönetimi” başlıklı ikinci bölümde Osmanlı’nın değişen imajı ve geçirdiği kimlik değişimleri üzerinde durulurken gayrimüslim halkın bu sürecin neresinde durduğu inceleniyor. “Zorluklar Devriyle Başa Çıkmak” kısmında ise Osmanlı ordusundaki reform çabaları, bir müze kurma girişimleri ve hukuki reformların kültürel boyutları gibi birçok farklı konu ele alınıyor.

Yeni Haberler