Eskimeyen Kitaplar, Kitap Dünyası

Çehov Hikayeleri

Hakan Arslanbenzer / 02.12.2015

Rus Batılaşmasının en şık sonuçlarından biri Anton Çehov’un hikayeleridir dersek, abartı sayılmamalı. Puşkin, Gogol ve Çehov üç ayrı türde (şiir, roman ve hikaye) Rus Batılaşmasını ilk yazınsal zirvesine taşıdılar; Rusların da en az Fransızlar ve İngilizler kadar başarılı yazarlar olabileceklerini kanıtladılar. Fakat Çehov’un bazı bakımlardan farkı ve üstünlüğü vardır. O da modern kısa hikayenin dünya çapındaki duayeni olmasıdır. Gogol için Rusların Walter Scott’ı veya Puşkin için Rusların Goethe’si, Hugo’su diyebiliriz; fakat Çehov hem Rusların hem bütün dünyanın Anton Çehov’udur. İlginç olan, Çehov’un yalnızca somutta soyutu yakalama becerisi değil; Rus oluşundan, Rusluktan modernliği, Avrupailiği, dünya çapındalığı yaratabilmiş olmasıdır. Böylece, sürprizli, esprili kısa hikaye türü dünya edebiyat tarihine bir Rus tarzı olarak geçmiştir. Sonradan Amerikalıların türü sahiplenerek çoğaltmış, sonsuz örneğini vermiş olması bu gerçeği değiştirmeye yetmez. Bu türün veya tarzın adı Çehov tarzıdır. Bütün dünyada taklitleri, rafine sonuçlara varmış ardılları, başka teknik ve trüklerle zenginleştirilmiş mirasçıları olduğu aşikardır. Fakat Çehov geçmişte ve bugünde olduğu gibi gelecekte de bu tarzın duayeni olarak kalacaktır. Özetle, Çehov tarzı Çehov tarzıdır…

Yeni Haberler