Haberler

Bir kahramanın gözünden Millî Mücadele yılları

Tarih Haber / 14.07.2014

Dedebeyoğlu Hakkı Bey ya da soyadı kanunundan sonraki adıyla Hakkı Özeroğlu, Millî Mücadele yıllarında Hatay’da Fransızlara karşı direniş hareketini başlatan kahramanlardan biri. Hakkı Bey’in o yıllarda kaleme aldığı hatıra defteri, araştırmacı-yazar Kasım Kocabaş tarafından Ankara’da bir sahafta bulundu. Eski Türk alfabesiyle kaleme alınan defterde hatıraların yanı sıra Hakkı Bey’in şiirleri de yer alıyor.

Zaman gazetesinden Ünal Livaneli’nin imzasını taşıyan habere göre, o döneme dair bir kaynak niteliği taşıyan eser Millî Mücadele yıllarının zorluklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla yazılmış. Osmanlıca’dan Türkçe’ye tercüme edilmiş hatıratta yer alan bir bölüm şöyle: “Memleket halkının her sınıfının ve hatta Türkler bile memuriyet almak için Fransız’a tapınıyor. Sübhanallah! Üç beş ay içerisinde memleket yarım Fransız oldu gitti. Yukarıda zikri geçen on lira yurtluk ve ocaklık maaşı almak üzere Karabeyzade Ali Refik Bey ile hükümete gittim. Mal müdürü Fuad Bey beni beklemeyerek iki maaşı yirmi lira olarak Mısır parası verdi. Her ne kadar seferberlik davası müddetince böyle altın kıymetinde lira almamış isek de, Fransız idaresi altında maaş yerine cevher de verse, (halis kanlı bir Türk’e) zor geldiğini hissettim. İdaresizliğimiz yüzünden biçare millet kurban oldu. Bu da Allah’ın mukadderatı imiş dedi. Ben doğruca eve gelmiştim. İki kız çocuğumla bir oğlum, altmış yaşında bir validem vardı. Üzerimdeki maaşım olan yirmi lirayı önlerine bırakarak bunların altın kıymetinde sarf olduğunu da anlattım. Biçare validem gözlerinden yaş dökerek: ‘Ah oğlum, keşke hükümet kalaydı da bize hiç maaş vermese bundan daha mesut olurduk’ demesi beni ve ailemi de ağlattı.”

1954 yılında vefat eden ve kabri Hatay-Payas’ta bulunan Dedebeyoğlu Hakkı Bey’in 1953’te Adana Yurt Matbaası tarafından yayımlanmış İşgalde Antakya Baskını adlı 16 sayfa, 7 bölümden oluşan piyes şeklinde bir kitabı bulunuyor.

Yeni Haberler