Eskimeyen Kitaplar, Eskimeyen Kitaplar, Kitap Dünyası

Bagavad Gita

Hakan Arslanbenzer / 10.05.2016

Mahabarata’nın bir bölümü olduğu halde destandan daha ünlüdür. Bunu kısmen kısalığına borçlu olsa da, çünkü Mahabarata 100 bin beyit iken Gita sadece 700 beyittir; asıl olarak insanla tanrı arasında bir diyalog olduğu ve trajik bir yapıya sahip olduğu için ünlüdür Bagavad Gita. Mahabarata kahramanlarından Arcuna, hem akrabası hem rakibi olan Kuravalarla aralarındaki savaş devam ederken, arabacısının kılığına giren Krişna’yla sohbet eder. Akrabalarıyla savaşacağı için kederlenen Arcuna’yı Krişna, zevk ve elemin gelip geçici olduğu, bilge insanın ölüm kalım meselelerine üzülmemesi gerektiği, bedenin ölümlü ama ruhun ölümsüz olduğu vb. konularda irşat eder: “Gerçek olmayan hiçbir şey var olamaz. Gerçek olanlarsa asla yok olmaz.” Kitap Arcuna’nın bilgelik ve doğru tavırlar konusundaki soruları, Krişna’nın cevapları ile devam edip gider. Gita’nın hem Hindistan’da hem Batı ülkelerinde bugün hâlâ ciddi anlamda popüler olmasını sağlayan şey, içerdiği çok sayıda vecizedir diyebiliriz. Kayıtsızlığın, tutkusuzluğun, kısacası yoganın bir öğretilişidir Gita. Türkiye’de yogayı ilgiyle karşılayan küçük bir grup olmasına rağmen genellikle Hint bilgeliği yabancımız sayılır. Bize tuhaf görünen ikilemleri var çünkü. Gita bu ikilemleri Krişna’nın, daha doğrusu kitabın ilerleyen bölümlerinde açığa çıktığı gibi Brahma’nın sonsuz bilgelik ve sükun çatısı altında birleştirir, kaynaştırır. Bunun için de Türkiye ve diğer İslam ülkeleri hariç dünyanın her yerinde ilginç ve popüler bir bilgelik anlatısı olmayı sürdürüyor.

Yeni Haberler