Dosya Haberler

Uzak Doğu’nun bilgelik ağacı: Banyan

Selahattin Turhan / 02.03.2016

Semavi olsun olmasın, her dinin kendine ait hem öğretileri hem de kutsal saydığı nesneler veya olaylar bulunmaktadır. Her nasıl ki Hristiyanlar için haç kutsal bir nesneyse, günümüzde en çok takipçisi olan inanışlardan bir tanesi olan Budizm için de Banyan ağacı çok önemli bir yer taşıyor. Banyan ağacı hem Buda hem de Budistler için kutsal bir nesne olarak görülüyor. Esasen Banyan ağacı Hint incir ağacıdır. Fakat kendisinden ve meyvesinden ziyade taşıdığı anlam Budizm için çok önemlidir. Bunu anlayabilmek için ağacın ilk önce Buda için neden bu kadar önemli olduğunu fark etmek gerekiyor.

Milattan önce 6. yüzyılda dünyaya gelen ve Budizm’in kurucu olan Buda aslında Hindistan’ın zengin ve oldukça köklü ailelerinden birinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençliği her ne kadar saraylarda ve sıkıntılardan uzak olarak geçse de 29 yaşında başından geçen bir olay hayatını da tamamen değiştirmiştir. Babası, Siddharta’yı (Buda ismini almadan önceki adı) sokaklardan uzak tutabilmek için elinden geleni yapmıştır. Lakin 29 yaşında bir yolunu bulup saraydan çıkması, sokaklarda hasta, yaşlı ve ölü kimseleri görmesinden sonra hayata bakışı tamamen değişir. Saraydaki hayatından vazgeçer, sokaklarda sıkıntı içerisinde yaşamayı ve bu sıkıntılara – herkes için – bir son bulmayı hedefler.

Sarayın dışında var olan gerçek hayatın sıkıntılarını çözmek için arayış içerisindeyken bir gece bir Banyan ağacının altında meditasyon yapar. Siddharta’nın Banyan apacı altında meditasyon yaparken aydınlığa ulaştığına inanılıyor. Siddharta da Banyan ağacı altında aydınlığa ulaşmasının ardından bugün herkesin bildiği Buda ismini yani uyanmış kişi ismini alıyor. Bu olay nedeniyle de Banyan ağacı o tarihten itibaren kutsal kabul ediliyor. Hala Hint incir ağacı Budistler arasında önemini korumaya devam ediyor.

Bu rivayet Budistler için Banyan ağacını kutsal kılmaya yetiyor. Ancak Banyan ağacını diğer ağaçlardan ayrı kılan bazı özellikleri de mevcut. Hint incir ağacı diğer ağaçlara göre şekil olarak da öne çıkıyor. Tek bir ağacın binlerce gövdesi bulunuyor. Kökleri yukarıdan aşağıya doğru büyüyen ağacın bütün kökleri gözle görülebilir şekilde toprağın dışında bulunur. Zaten günümüzdeki en büyük ve geniş ağaç da bir banyan ağacıdır ki yaklaşık 250 yaşında ve kökleri 14 bin 500 metrekare alana yayılmaktadır.

Yeni Haberler