Dosya Haberler

Olimpiyat oyunlarına dair notlar – I

Selahattin Turhan / 02.05.2016

Ülkemizde futbolun tahakkümünde kalan diğer sporlar pek ilgi görmüyor olsa da bütün sporseverleri heyecanlandıran uluslararası bir spor organizasyonu bu yaz bizleri bekliyor olacak: 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları. 1896 yılında başlayan ve modern olimpiyatlar olarak anılan oyunların 31’incisi gerçekleştirilecek. Her ne kadar modern olimpiyatlar XIX. yüzyılın sonunda başlasa da bu oyunların tarihi ve kültürü çok eskilere dayanıyor. Antik ve modern olimpiyat oyunları olarak ikiye ayrılmasının da temel nedeni burada yatıyor.

Günümüzde gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarına daha iyi anlayabilmek adına, oyunların ilk halini yani antik olimpiyatların gerçekleştirildiği ilk yıllara kadar uzanmak gerekir. Lakin, geçmişi bu kadar eskiye dayanması hasebiyle ilk olimpiyat oyunları ile ilgili kanıt ve gerçeklerden daha çok efsane ve mitler bulunmaktadır. Dahası, ilk olimpiyat oyunlarının gerçekleştirildiği tarih ve yer hakkında da net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bu oyunların ilkinin milattan önce 776 yılında gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Yunanistan’daki şehir devletleri arasında genellikle atletizm dalları üzerine yarışmaların Mora Yarımadası’nda bulunan Elis ve Pisa kentlerinde düzenlendiği de tahmin edilmektedir.

Bunların yanı sıra antik olimpiyat oyunları tıpkı günümüzde olduğu gibi dört senede bir düzenlenirdi. Hatta Yunanlar o dönemde takvimlerini bile bu oyunlara göre düzenlerlerdi ve iki olimpiyat oyunu arasında geçen zamana olympiad adı verilirdi. Milattan önce 776 yılında başlayan antik olimpiyat oyunları 400 yıl kadar sürmüştür.

Antik Yunanistan’da gerçekleştirilen olimpiyat oyunları rivayete göre Olympia Kralı tarafından Pelops’a kurbanlar sunarken ortaya çıkmıştır. Lakin bugünkü oyunların aksine, antik oyunlara ancak Yunan şehir devletlerinden ve onların kolonilerinden gelen, Yunanca konuşan ve özgür kimseler katılabiliyordu. Ayrıca oyunlara katılmak isteyen sporcuların Zeus heykeli önünden geçmeleri, en az on ay boyunca eğitim görmüş olmaları ve yarışmalar boyunca hiçbir şekilde hile yapmayacaklarına dair ant içmeleri gerekiyordu.

Bu gelenek ve kurallar eşliğinde günümüzde düzenlenen olimpiyat oyunlarına öncülük eden antik olimpiyatlar içerisinde birçok farklı dalda spor müsabakaları da gerçekleştiriliyordu. Bu müsabakalar içerisinde boks, güreş, disk atma gibi atletizm dalları ve filmlerde görmeye alışık olduğumuz kariot yarışları bulunurdu. Milattan önce 393 yılında son bulan antik olimpiyat oyunlarının yerini 1896 yılında modern oyunlar almıştır.

Yeni Haberler