Eskimeyen Kitaplar, Eskimeyen Kitaplar, Kitap Dünyası, Kitap Tanıtımı

İslam Peygamberi

Hakan Arslanbenzer / 03.05.2016

İmam Şafii “Megazi ve kelam beyhudedir,” dermiş. İlk dönem Ehli Sünnet alimlerinin ciddi bir kısmı Peygamber (s.a.s.) biyografisini ya gereksiz görmüşler veya kuşkuyla karşılamışlar. Bunun nedeni ilmin bir zevk veya edebiyatla karışık bir şey olarak anlaşılmayışı, Peygamber’in dahi ancak İslam toplumunun hukuki ve siyasi ihtiyaçları çerçevesinde ele alınışıdır. Hadislere büyük önem vermesine rağmen Şafii’nin Peygamber biyografilerini ciddiye almaması amaçla ilgili olmalı. Peygamber Efendimizin hayatını anlatan bir metinden doğrudan doğruya hukuki sonuçlar çıkarmayız ne de olsa. Şafii ve benzerleri olaya teknik açıdan yaklaşıyor. Buna rağmen Peygamber ve sahabelerin (ve tabii daha sonrakilerin) hayatını anlatan biyografik çalışmalar İslam tarihi boyunca popülerliğinden bir şey kaybetmemiş. Bugün bile “siret-i nebi” veya “kısas-ı enbiya” gibi yarı edebi eserler hadis kaynaklarından daha popülerdir. Muhammed Hamidullah’ın İslam Peygamberi bu anlamda iki uç arasında duruyor. Kitapta Peygamberimizin hayatını tasavvur etmemizi sağlayabilecek yüzlerce, hatta binlerce ayrıntı olmasına rağmen hikayeleştirme yoktur. Hamidullah’ın en önemli özelliği sağlamlık diyebiliriz. Bilgisinin sınırları yok gibidir. İslam kaynaklarını mükemmelen bilmesinin yanında diğer dinlere ve tüm dünyanın siyasi düşünce tarihine vakıftır. Resmi uzmanlık allanı devletler hukuku ve uluslararası ilişkiler olmasına rağmen asla bu sınırda kalmamış, İslam hukuk ve tarihi konusunda bir kişinin kaleminden çıktığına inanması güç bir külliyat ortaya koymuştur. Karakterindeki derin sükunet ve olgunluk sonsuz bilgi açlığı ve eşsiz din gayretiyle dengelenir. Üstad Hamidullah mezhep imamlarının mücahit alim diyebileceğimiz portresini andırır. Amaçsız malumat yığını sunmak yerine kitaplarında Müslümanların mevcut problemlerini çözmeye dönük bilgileri derlemeyi tercih etmiştir. İslam Peygamberi de hem Müslümanlar için bir irşat eseri hem de modern Batının İslam tarihi konusundaki kuşku ve iddialarına bir cevaptır. Dinler ve devletler arası ilişki, Hamidullah’ın diğer eserlerinde olduğu gibi İslam Peygamberi’nde de başroldedir. Kitapta Peygamber Efendimizin kişiliği, eylem ve sözleri ayrıntılı olarak tanıtılırken esas olarak İslam’ın orijinalliği ve tüm düşünce, ahlak ve hukuka katkısı anlatılmış olur. Bizler için elbette bir muhabbet konusu olan İslam Peygamberi, üstadın diğer eserleri gibi, dünya çapında önemli bir hukuk ve tarih çalışmasıdır. Muhammed Hamidullah 20. yüzyılın bileği bükülmez tarihçileri arasında en önemlilerinden biridir.

Yeni Haberler